Instruktion

 

til

C-løb og divisionsmatch i sydkredsens3 division

i

Bregninge skov og Vindebyøre

 

Dato

Lørdag d. 17 september 2005

Mødested og parkering

Frugtplantage sydvest for løbsområde. Kantparkering langs Troensevej (fra Eskærvej mod Vindebyøre). Afmærkning fra hovedvej A9, nordligst på Tåsinge.

Stævnecenter

Stævnecenter på stævnepladsen

Bad , omklædning og toilet

TåsingehallenEskærvej nr. 65, markeret med O-skærm

Der er adgang mellem kl.12.00 og kl. 16.00

Bemærk: Ikke toiletter på stævnepladsen

Stævneplads

Frugtplantage sydvest for løbsområde.

Afstande

Parkering til stævneplads 500-1000 meter. (Afmærket med rød/hvid snitsling).

Stævneplads til start 600 meter (Afmærket med hvid snitsling).

Parkering til Bad og toilet  ca. 1200 meter

Mål ved stævnepladsen.

Kort og terræn

Bregninge skov og Vindebyøre, 1:10000, ækv 2,5 m, 2005, EDB printede kort.

Vindebyøre er et åbent rekreativt område og i Bregninge skov er der i den lavt liggende del et veludviklet grøftenet, her er løvskov med lidt grønt i bunden. I den øverste del vekslen mellem åben bøgeskov og graner.

Specialsignatur for fasanvolierer.

Postbeskrivelser

IOF-symboler, printet på løbskortet. Løse postbeskrivelser mod forvisning af der til indrettet holder.

Startliste

Startlister er ophængt på stævnepladsen samt ved start. Banelængde samt postantal fremgår af startlisten.

Startprocedure

Første start kl. 13.00. fremkaldelse 3 min før starttidspunktet. Løbere på bane 7A, 7B samt 8 får kortet 2 min før starttidspunktet.

Max tid

2½ time

Mål

Målet skal passeres med aflevering af back-up kort og lejede brikker af alle løbere. Dette gælder også udgåede løbere og de der overskrider max. tid.Brikkens data aflæses i en aflæserenhed, hvorefter løberen får udskrevet en liste med sine mellemtider og sluttid. Løbskortet må beholdes efter passage af mål, men det indskærpes, at man af sportslige hensyn ikke viser kortet til endnu ikke startede løbere.

 

Baner

Ifølge DOF’s reglement. Banelængde samt postantal fremgår af startlisten.

Overtrækstøj

Ingen transport af overtrækstøj.

Børnebane

Der tilbydes ”rød hånd” – bane i tidsrummet fra 12.30 til 14.30.

Børneparkering

Kun ved forhånds tilmelding med angivelse af alder

Væske

Rent vand og fortyndet saft ved mål.

Væskepost

Bane 1, 2A samt 2B

EMIT

Lejede EMIT – brikker udleveres ved start og skal afleveres ved mål.

Præmier

Der vil være præmie til bedste ungdomsløber  -16 år, forudsat at alderen er opgivet ved tilmelding. Præmieoverrækkelse forventes  ca. kl. 15.00 på stævnepladsen.

Det vedr. banerne 2A, 3B, 5,  6,  7A, 7B og 8

Kiosk

Der er kiosk på stævnepladsen

Stævnekontor

På stævnepladsen.

Resultater

Løbende ophængt på stævnepladsen. Lægges hurtigst mulig på hjemmesiden.

Overdommer

Kan træffes på stævnepladsen fra kl.13.00

Officials

Stævneleder: Kurt Sørensen SVOK,

Tlf.: 40 80 24 85, mail: kurt@convide.dk

Stævnekontrol: Torsten Boe Larsen OO

Overdommer: Ove Lund Faaborg

Banelægger: Jens Ibsen SVOK

Banekontrollant: Leif Sigvardt OPI