Indbydelse

 

til

C-løb og divisionsmatch i Sydkredsens 3. division

i

Brændeskov

 

Dato

Søndag d. 23. april 2006

Mødested , parkering og

stævneplads

Mindre sidevej til Brændeskovvej i skoven mellem Svendborg og Brændeskov. Markeret med O-skærm

Afmærkning fra A9 ca. 1 km nord for Svendborgs  bygrænse (ved FAF-gården).

Stævnecenter

Stævnecenter på stævnepladsen

Bad

 

 

 

 

Mulighed for bad i Svendborg Orienteringsklubs klubhus

Der er adgang mellem kl.12.00 og kl. 15.00

Der er ca. 8 km fra P-plads til klubhus, vejskitse udleveres på stævnecenter.

 

Toilet

Toiletter er opstillet mellem stævneplads og start.

Afstande

Fra parkering til stævneplads og mål: 200m

Fra parkering til start: 400m

Kort og terræn

Brændeskov, 1:10000, ækv 2,5 m, revideret vinteren 2005-2006, EDB- printede kort.

Let kuperet blandingsskov

Postbeskrivelser

IOF-symboler. Løse postbeskrivelser mod forevisning af dertil indrettet holder.

Startliste og instruktion

Startlister offentliggøres på Svendborg OK’s hjemmeside fredag den 21. april kl. 20.00  (www.orientering.dk/svendborg)

Instruktionen offentliggøres på hjemmesiden i ugen op til løbet.

Start

Første start kl. 10.00. fremkaldelse 3 min før starttidspunktet.

Der er ”Put and run”  på bane 8 i tidsrummet 10.00 til 11.30

Max tid

2½ time

Baner

Ifølge DOF’s reglement.

Bane 1:        Svær        8,0-9,0 km.   

Bane 2A:     Svær        5,5-6,5 km.   

Bane 2B:     Svær        5,5-6,5 km.                        

Bane 3A:     Svær        4,5-5,5 km.   

Bane 3B:     Svær        4,5-5,5 km.   

Bane 4:        Svær        3,5-4,5 km.

Bane 5: Mellemsvær   4,5-5,5 km.

Bane 6: Mellemsvær   3,5-4,5 km.

Bane 7A:       Let         3,0-4,0 km.

Bane 7B:       Let         3,0-4,0 km.

Bane 8: Begynder       2,0-3,0 km.

Åbne baner og bane 0

Der er ingen åbne baner. Der er ingen bane 0.

Børnebane

Der tilbydes ”rød hånd” – bane i tidsrummet fra 10.00 til 12.00.

Start på børnebanen er tæt ved stævneplads.

Børnebanen er gratis

Børne-”parkering”

Ved forhånds tilmelding med angivelse af alder.

Tidtagning/kontrolsystem

Der anvendes EMIT

Præmier

Der vil være lodtrækningspræmie blandt startende løbere  -16 år,. Præmieliste ophænges på stævneplads. Det forudsættes at alderen er opgivet ved tilmelding.

Resultater

Resultater ophænges på stævnepladsen

Resultaterne lægges snarest muligt efter løbet på Svendborg OK’s hjemmeside : www.orientering.dk/svendborg

Kiosk

Der er kiosk på stævnepladsen

Tilmelding

Via O-service – husk briknummer – opmærksom på at tilmeldingen er opdelt i divisionsmatch og i C-løb

Sidste frist for klubadministrators rettidige godkendelse er mandag den 17. april kl. 20.00

Evt. henvendelse i forbindelse med tilmeldingen kan ske til

svendborg-ok@events.dk  

Eftertilmelding

Senest fredag den 21. april kl. 18.00 mod ekstra 10,00 kr.

Startafgift

Ungdomsløbere -20 år              40,00 kr.

Seniorløbere      21- år              55,00 kr.

Leje af EMIT-brik                    10,00 kr.

Afgifterne indbetales samtidig med til melding til Svendborg Orienteringsklub, konto 6840 - 1110181

 

Stævneorganisation

Stævneleder: Kurt Sørensen, SVOK,

Tlf.: 40 80 24 85, mail: kurt@je-ku.dk

Stævnekontrol: Jens Bonnicksen, OPI

Banelægger: Bent Sørensen, SVOK

Banekontrollant: Erik Damgaard, Faaborg OK

 

Overdommer: Aksel Skovlyst, Faaborg OK