Instruktion

 

til

C-løb og divisionsmatch i Sydkredsens 3. division

i

Brændeskov

 

Dato

Søndag d. 23. april 2006

Mødested og parkering

Mindre sidevej til Brændeskovvej i skoven mellem Svendborg og Brændeskov. Markeret med O-skærm

Afmærkning fra A9 ca. 1 km nord for Svendborgs  bygrænse (ved FAF-gården). Ad Heldagervej mod Tved.

Parkering på område i skoven ved læsserampe.

Stævnecenter/ stævneplads

Åbent område umiddelbart syd for parkering.

Stævnekontor

På stævnepladsen. Evt. ændring af navn og briknummer (jævnfør reglementet) kan kun ske ved henvendelse her.

Afstande

Fra parkering til stævneplads og mål: ca. 200m

Fra stævneplads til start: ca. 400m (afmærket med rød/hvid snitsling)

Kort og terræn

Brændeskov, 1:10000, ækv 2,5 m, revideret vinteren 2005-2006, EDB- printede kort.

Let kuperet blandingsskov

Det indskærpes at dyrkede marker IKKE må kantløbes.

Det indskærpes at områder markeret som ”Forbudte områder” (bl. a. vildtlommer) skal respekteres .

Vær opmærksom på at der på bane 7A og 7B er snitslet fra post 9 til 10, samt at der på bane 8 er snitslet fra post 8 til 9.

 

Postbeskrivelser

IOF-symboler på kortet. Løse postbeskrivelser udleveres mod forevisning af dertil indrettet holder.

Startliste

Startlister er ophængt på stævnepladsen samt ved start. Banelængde samt postantal fremgår af startlisten.

Startprocedure

Første start kl. 10.00. Fremkaldelse 3 min før starttidspunktet. Løbere på bane 7A, 7B får kortet 2 min før starttidspunktet.

Der er ”Put and run”  på bane 8 i tidsrummet 10.00 til 11.30. Løbere på bane 8 får kortet 2 min før start.

 

Startposten er placeret ca. 90 m fremme fra kortudleveringen. Snitslingen frem til startposten SKAL følges.

 

Eftertilmeldte kan have start før kl. 10.00

 

Max tid

2½ time

 

Overtrækstøj

Der er ingen transport af overtrækstøj.

 

Mål

Målet skal passeres af alle løbere med aflevering af back-up kort og evt. lejede brikker. Dette gælder også udgåede løbere og de der overskrider max. tid. Brikkens data aflæses i en aflæserenhed, hvorefter løberen får udskrevet en liste med sine mellemtider og sluttid. Løbskortet må beholdes efter passage af mål, men det indskærpes, at man af sportslige hensyn ikke viser kortet til endnu ikke startede løbere.

 

Baner

Ifølge DOF’s reglement. Banelængde samt postantal fremgår af startlisten.

Ingen åbne baner

Børnebane

Der tilbydes ”rød hånd” – bane i tidsrummet fra 10.00 til 12.00.

Start på børnebanen er tæt ved stævneplads.

Børnebanen er gratis

Børne-”parkering”

Kun ved forhånds tilmelding med angivelse af alder.

EMIT

Lejede EMIT – brikker udleveres ved start og skal afleveres ved mål.

Væske

Vand ved start. Rent vand og fortyndet saft ved mål.

Væskepost

Bane 1, 2A ,2B samt bane 5

Bad

 

Mulighed for bad i Svendborg Orienteringsklubs klubhus

Der er adgang mellem kl.12.00 og kl. 15.00

Der er ca. 8 km fra P-plads til klubhus, vejskitse udleveres på stævnekontor.

 

Toilet

Toiletter er opstillet mellem stævneplads og start.

Præmier

 Der vil være lodtrækningspræmie blandt startende løbere  -16 år,. Præmieliste ophænges på stævneplads. Det forudsættes at alderen er opgivet ved tilmelding.

Kiosk

Der er kiosk på stævnepladsen

Resultater

Løbende ophængt på stævnepladsen. Lægges hurtigst mulig på hjemmesiden. www.orientering.dk/svendborg

Overdommer

Kan træffes på stævnepladsen fra kl. 11.00

Stævneorganisation

Stævneleder: Kurt Sørensen, SVOK,

Tlf.: 40 80 24 85, mail: kurt@je-ku.dk

Stævnekontrol: Jens Bonnicksen, OPI

Banelægger: Bent Sørensen, SVOK

Banekontrollant: Erik Damgaard, Faaborg OK

 

Overdommer: Aksel Skovlyst, Faaborg OK